Piękno ma swoją stronę
czytaj i oglądaj

Kiedy warto spojrzeć

pytania i odpowiedzi

Składnik

Oto jaką dostaniemy odpowiedź:

1. nie wiem - to my ci powiemy i będziesz już wiedział

2. nie dbam o to - to my ci tego nie damy i odbieramy to co masz

3. nie powiem - zobaczymy jak sobie posiedzisz

4. nie mam - sprawdzimy, ekipa w drodze

5. nie wiem jak - to się będziesz uczył w czasie wolnym tak długo, aż będziesz wiedział

6. nie dam - sami sobie weźmiemy

7. nie umiem - patrz punkt 5

8. nie sprzedam - konfiskujemy

9. nie pokażę - już dawno widzieliśmy

10. nic nie zrobię - nie takich kozaków widzieliśmy

escape room Warszawa

Obywatele

escape rooms

Nie spodziewano się żadnych działań na poziomie kosztu pieniądza przynajmniej do połowy roku, a teraz okazało się, że już w przyszłym miesiącu nadejść może jastrzębi ruch. Oczekiwania co do tych działań umocniły dolara, co przełożyło się na niższe ceny surowców i w konsekwencji pogorszyło klimat na giełdach, szczególnie krajów rozwijających się. Dzisiaj te czynniki nie zniknęły i odbiły się negatywnym echem na parkietach Eurolandu. Warszawa początkowo szła podobnym zniżkowym krokiem i główny indeks po pierwszej godzinie handlu tracił ok. 1 proc.


fundament

Na tym fundamencie rozwijały się idee państwa totalitarnego, prowadzące do utożsamiania narodu z państwem, państwa z rządem, rządu z jego szefem, a szefa z wodzem faszystowskim. Metodę oddziaływania propagandowo-ideologicznego faszyzmu stanowiła demagogia społeczna w najszerszym rozumieniu, podsycając rozczarowanie rządami demokratyczno-parlamentarnymi, niezadowolenie mas ukierunkowano na antysemityzm i antykomunizm, odwracając je od prawdziwych przyczyn nędzy i pauperyzacji społeczeństwa.

pokój zagadek Warszawa

Portfolio

Co warto zobaczyć